Wij bieden woonoplossingen in 4 domeinen.


1. zorgunits of assistentiewoningen

2. woonunits voor woonprojecten of noodwoningen

3. personeelswoonunits voor tijdelijk personeel

4. recreatie verblijven voor vakantieparken

ZAKELIJKE PROJECTEN

Van ontzorgen tot sleutel op de deur

Verloop van de samenwerking

Verkennen van de vraag

O.b.v. een kennismakingsgesprek online of fysiek verkennen we je vraag en project.

Voorstel    

Wij werken samen een voorstel uit op maat die voldoet aan uw verwachtingen.

Overeenkomst

We sluiten een overeenkomst en starten de voorbereidingswerken op.

Productie    

We leveren binnen de 4 à 10 weken en draaien een productie van 3 huizen per week. Een bezoek tijdens de werken is zeker mogelijk. 

Levering en nazorg

Onze transportfirma zorgt voor een zorgeloze levering en plaatsing. Wens je ondersteuning bij de voorbereiding van de grond? Daarvoor kan je ook bij ons terecht.

Wij volgen je graag op en ondersteunen je verder in deze nieuwe levensstijl.

BETAALBAAR FLEXIBEL WONEN

Samen de puzzel leggen

Toekomst van wonen en leven

Wij geloven heel hard dat iedereen recht heeft op ene kwalitatieve betaalbare woning die enerzijds aangepast is aan de levensfase: startend, net uit een scheiding, alleenstaand, recreatief, latere leeftijd enzo.. Anderzijds zijn de woningen verplaatsbaar  zodat tijdelijke samenwoon projecten mogelijk zijn.

Een woning en diens verbruik mag het leven niet bepalen. Dus aandacht voor het energieverbruik is noodzakelijk.

M.a.w. voor welke toepassing ook: betaalbaar, afgestemd op de bewoner met een kleine voetafdruk zodat de focus ligt op het leven! 

Dat is waarom we doen wat we doen.

Kleine voetafdruk

Kleiner wonen verkleint je voetafdruk. Wij werken maximaal met gerecycleerde duurzame materialen met laag onderhoud en zetten in op circulair bouwen en ondernemen. Wij zorgen voor behoud van de grond irrigatie.

Betaalbaar

Conform de wooncode wonen en betaalbaar. Ontdek onze verschillende financieringsvormen voor onze units. Je kan kopen, huurkoop en huren.


Energiezuinig

Onze woningen besparen tot 90% van uw energieverbruik. Bij gebruik van zonnepanelen zijn we BEN (bijna energie neutraal).

Onze partners

Geen projecten zonder goede partnerschappen. Ook onze klanten beschouwen wij als partners. We werken immers op lange termijn.

Hasta la Vista Tiny Home

connect@hastalavistatinyhome.be